Проверка на сметка за ток в ЧЕЗ

Проверката на сметка за ток към ЧЕЗ излиза на края на всеки календарен месец, като винаги можете да въведете вашия клиентски номер в официалния уеб сайт на Чешката Електрическа компания. Освен клиентския номер, компанията изисква и оторизационен номер, който можете да получите на гишетата на компанията или като погледнете долната част на фактурата Ви. За повече подробности можете да се обадите на националния номер 0700 10 010. Проверката на се извършва от тази страница.