Дружествен договор на ООД – Образец

Образец за изготвяне на дружествен договор, за създаване на дружество ООД, както и подробни указания за изготвяне на договора и неговото подаване. Можете да изтеглите образеца от тук – Download

Подобни документи: