Договор за счетоводно консултантско обслужване

Това е образец за изготвяне на договор за счетоводно и консултантско обслужване между юридически или физически лица, като в него са указани задълженията на счетоводната фирма или лице, както и тези на фирмата, която се нуждае от счетоводните услуги. Договорът се сключва в два екземпляра, един за фирмата и един за счетоводителя. Можете да изтеглите бланка на документа от тук – Download

Подобни документи: