Кодекс на труда – Република България

Кодексът на труда на Република България е създаден с цел, да урежда отношенията между работодател и работник. В него точно и ясно е указано какви са задълженията на двете страни, както и принципите на работа, които трябва да се спазват. Целта на този кодекс е да защити правата на работниците, като гарантира тяхната възможност да получат възмездие в случаите когато работодатели злоупотребяват с техния труд. Целия кодекс можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: