Годишен отчет на селскостопанските предприятия

Това е бланка за изготвяне на годишен отчет на селскостопански предприятия, която трябва да попълните и подадете в определените срокове. Отчета се попълва сравнително лесно от лицето, което е регистрирано по БУЛСТАТ. Можете да използвате този образец за 20012 и 2013 година (мисля, че няма да има проблеми). Предварително ви препоръчваме, да се консултирате със специалист. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: