Национална класификация на професиите и длъжностите в България

Изтеглете целия текст на националната класификация на професиите и длъжностите в България. В нея са описани всички професии и какво представляват. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: