Договор за разплащателна сметка

Това е образец на договор за откриване на разплащателна сметка към определена банка. Договора е по бланка, която е стандартна и в нея се включват всички права и задължения на титуляра, както и на банковата институция. Препоръчваме ви да го прегледате обстойно и редактирате според вашите нужди, повечето банки имат стандартни договори, но ние ви препоръчваме този. Бланка можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: