Договор за обучение и запазване на заетост

Образец на договор за обучение и запазване на заетост се изготвя когато дадено лице е наето за обучение от фирма по договор със агенция по заетостта. В такива случаи дадено лице бива обучавано от фирма, която има договор с агенцията, за заплащането се получава от АЗ. Този договор се изготвя в случай, че лицето остава на работа след края на обучителния срок. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: